راه‌های ارتباطی قلمدان:

توئیتر Ghalamdaan@ | اینستاگرام Ghalamdaan.ir@ | ای‌میل ghalamdaan.ir بر روی جی‌میل

راه‌های ارتباطی ادمین:

توئیتر alializ_ir@ | اینستاگرام alializ.ir@ | ای‌میل پاسخ‌گو نیستم.