قلمدان چی هست؟
قلمدان یک دانشنامه‌ی آنلاین فونت فارسی‌ست. دانشنامه‌ی قلمدان، تمامی آثار استاندارد دسته‌بندی قلم فارسی را فارغ از هرگونه انتخاب دستی، معرفی خواهدکرد.

قلمدان یک پروژه‌ی عام‌المنفعه‌ست و توسط علاقه‌مندان و دیزاینرهای حوزه‌ی قلم فارسی، توسعه داده می‌شود.

دانش‌نامه‌ی قلمدان، هیچ قلمی را تهیه و توزیع نمی‌کند. نام ناشر هر قلم، به همراه لینک مرجع رسمی، در هر برگه قید شده‌است.

قلم‌های متن
قلم‌های نمایشی
قلم‌های عنوان
قلم‌های دست‌خط
قلم‌های خوشنویسی
قلمدان در حال حاضر کدوم فاندری‌ها و طراحان رو پوشش می‌ده؟
آرشیو همه‌ی قلم‌ها
alef

قلم الف

مهدی روندی و امین عابدی
۱ وزن
قلم متغیر