قلمدان چی هست؟
قلمدان یک دانشنامه‌ی آنلاین فونت فارسی‌ست. دانشنامه‌ی قلمدان، تمامی آثار استاندارد دسته‌بندی قلم فارسی را فارغ از هرگونه انتخاب دستی، معرفی خواهدکرد.

قلمدان یک پروژه‌ی عام‌المنفعه‌ست و توسط علاقه‌مندان و دیزاینرهای حوزه‌ی قلم فارسی، توسعه داده می‌شود.

دانش‌نامه‌ی قلمدان، هیچ قلمی را تهیه و توزیع نمی‌کند. نام ناشر هر قلم، به همراه لینک مرجع رسمی، در هر برگه قید شده‌است.

قلم‌های متن
sahel

قلم ساحل

صابر راستی‌کردار
۵ وزن
قلم متغیر
قلم آزاد

قلم‌های نمایشی
قلم‌های عنوان
alef

قلم الف

مهدی روندی و امین عابدی
۱ وزن
قلم متغیر

قلم‌های دست‌خط
قلم‌های خوشنویسی
قلمدان در حال حاضر کدوم فاندری‌ها و طراحان رو پوشش می‌ده؟
آرشیو همه‌ی قلم‌ها
ray

قلم ری

امید امامیان | رضا بختیاری‌فرد
۷ وزن

vazir

قلم وزیر

صابر راستی‌کردار
۶ وزن
قلم متغیر
قلم آزاد